Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v přístavbě a stavebních úpravách budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra pro Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci – areál Holice.

Stavba sestává z těchto vzájemně navazujících celků:
a) stavební úpravy a jižní přístavba budovy č. 53 vč. souvisejících zpevněných ploch a technické infrastruktury a stavební úpravy skleníku RB2 jako samostatného provozního souboru sestávajícího z jednotlivých konstrukcí a technologických celků, kdy tyto jsou vzájemně propojeny a řízeny prostřednictvím jednotného inteligentního systému řízení v rámci měření a regulace skleníku s cílem dosáhnout požadovaných funkčních parametrů objektu skleníku jako celku, s názvem „Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc – Holice“ („Stavba 1“),

b) novostavby objektů u budovy energocentra a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci – Holici vč. souvisejících zpevněných ploch a technické infrastruktury, stavební úpravy a západní přístavba budovy č. 53, to vše s názvem „Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci – Holici“ („Stavba 2“).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc
Kontakt: Mgr. Petra Vopálková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 03.07.2018 10:00
Datum zahájení: 21.05.2018 19:00