Veřejná zakázka: Přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3234
Systémové číslo: P18V00000241
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-016465
Datum zahájení: 21.05.2018
Nabídku podat do: 26.07.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v přístavbě a stavebních úpravách budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra pro Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci – areál Holice.

Stavba sestává z těchto vzájemně navazujících celků:
a) stavební úpravy a jižní přístavba budovy č. 53 vč. souvisejících zpevněných ploch a technické infrastruktury a stavební úpravy skleníku RB2 jako samostatného provozního souboru sestávajícího z jednotlivých konstrukcí a technologických celků, kdy tyto jsou vzájemně propojeny a řízeny prostřednictvím jednotného inteligentního systému řízení v rámci měření a regulace skleníku s cílem dosáhnout požadovaných funkčních parametrů objektu skleníku jako celku, s názvem „Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc – Holice“ („Stavba 1“),

b) novostavby objektů u budovy energocentra a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci – Holici vč. souvisejících zpevněných ploch a technické infrastruktury, stavební úpravy a západní přístavba budovy č. 53, to vše s názvem „Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci – Holici“ („Stavba 2“).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 78 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky