Fraction collector – MALDI spotter
Datum poslední změny 11.03.2015 10:11:17

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem na pracovišti zadavatele a zajištění záručního a garance pozáručního servisu 1 ks kompletního zařízení (dále jen „Fraction collector - MALDI spotter“) pro automatické nanášení vzorku, nanášení a sprejování matrice na vzorek a sběr složek vzorku (frakcí) po jejich chromatografické separaci na MALDI destičku nebo mikrotitrační destičku.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v poptávkovém řízení mimo režim ZVZ.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace