CRH/NPU - Bioanalyzátor
Datum poslední změny 28.04.2015 15:16:06

Zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace bioanalyzátoru dle technické specifikace, která je uvedena v čl. 1.2. výzvy, včetně dodání do místa plnění, instalace, demonstrace přístroje, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace