Secí stroj pro polní pokusy
Datum poslední změny 28.04.2015 15:27:48

veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, základní zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem na pracovišti zadavatele a zajištění záručního a garance pozáručního servisu 1 ks „secího stroje pro polní pokusy“. Zařízení musí splňovat veškeré nároky vycházející z technických a bezpečnostních norem platných v ČR pro tento typ zařízení. Součástí plnění je předání úplné dokumentace k zařízení a prohlášení o shodě.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace