Programové vybavení ubytovacího systému SKM UP - ISKAM4




Datum poslední změny 26.05.2016 11:16:55

Poskytování servisních úkonů nezbytných pro řádnou funkci informačního systému ISKAM4

Přílohy




Název Popis Jméno souboru Velikost
Servisní smlouva Dokument PDF ApS - Servisni smlouva.pdf 2.74 MB



Doplňující informace




žádné doplňující informace