Tř. 17. listopadu – Rekonstrukce objektu menzy, zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru
Datum poslední změny 21.06.2016 11:38:52

Zakázka malého rozsahu na služby mimo režim ZVZ

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace