Generální dodavatel staveb „Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum“ a „Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů“– dodatečné stavební práce 04
Datum poslední změny 28.05.2012 11:38:12

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, jejichž provedení je nezbytné pro řádné pokračování a úplné provedení původních stavebních prací a jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace díla a v době zadání veřejné zakázky nebyly předpokládány.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace