CR Haná – odborný přesun spektrometru NMR 300MHz
Datum poslední změny 31.01.2013 15:31:07

Podlimitní veřejná zakázka na služby
zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace