Zpřístupnění plnotextové databáze EnviroNetBase
Datum poslední změny 31.01.2013 12:45:59

Jednací řízení bez uveřejnění - ve smyslu § 23 odst. 4 písm. a) a podle § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“) pro nadlimitní veřejnou zakázku na službu.
Předmětem veřejné zakázky je služba spočívající v zajištění on-line přístupů do elektronického informačního zdroje EnvironetBase na období pěti let 2013 – 2017.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace