Zpřístupnění databází GeoBase, GeoRef a GeoScienceWorld
Datum poslední změny 07.02.2013 14:59:52

Jednací řízení bez uveřejnění - ve smyslu § 23 odst. 4 písm. a) a podle § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“) pro nadlimitní veřejnou zakázku na službu.
Předmětem veřejné zakázky je služba spočívající v zajištění on-line přístupu k souboru geovědních databází GeoBase, GeoRef a GeoScienceWorld pro spolupracující instituci zadavatele VÚGTK na období 1.3.2013 – 31.12.2017.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace