Výzkumně vzdělávací areál PdF UP – zhotovitel stavby 2 – dodatečné stavební práce 03
Datum poslední změny 19.02.2013 14:25:18

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, jejichž provedení je nezbytné pro řádné pokračování a úplné provedení původních stavebních prací a jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace díla a v době zadání veřejné zakázky nebyly předpokládány.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace