Rekonstrukce slavnostního sálu Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci – dodatečné stavební práce 01
Datum poslední změny 24.05.2013 17:02:31

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, jejichž provedení je nezbytné pro řádné pokračování a úplné provedení původních stavebních prací a jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace díla a v době zadání veřejné zakázky nebyly předpokládány.
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace