Rekonfigurace lokality centrálního řízení
Datum poslední změny 13.09.2013 09:47:33

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonfigurace stávajících kabinetů ve vybraných lokalitách UP v Olomouci a s ní spojená dodávka komponent dle popisu dále v textu uvedeném. Součástí předmětu plnění je i servisní, konfigurační a instalační zabezpečení komplexního napojení dotčených lokalit a garance zajištění bezchybného zprovoznění po změně sběrnicového typu napojení dotčených lokalit, vč. montáže v místě plnění a zpracování dokumentace skutečného provedení v odpovídajícím rozsahu.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace