Kvalifikace přístrojů pro potřeby správné výrobní praxe
Datum poslední změny 17.10.2014 16:53:17

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Předmětem veřejné zakázky je služba spočívající v provedení tzv. kvalifikace pro získání certifikátu správné výrobní praxe přístrojů Xevo TQD IClass a Acquity UPLC-IClass UV.
Zadavatel oslovil jediného vyzvaného dodavatele, který je jediným a výhradním střediskem pro autorizovaný servis a obdobné služby přístrojů Xevo TQD IClass a Acquity UPLC-IClass UV. Zadavatel postupoval přiměřeně k podmínkám použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 23 ost. 4 písm. a) zákona, přičemž tato zakázka se však neřídí tímto zákonem.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace