Kvalifikace přístrojů pro potřeby správné výrobní praxe II.
Datum poslední změny 26.06.2014 11:58:05

Předmětem veřejné zakázky je služba spočívající v provedení tzv. kvalifikace pro získání certifikátu správné výrobní praxe přístrojů hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem Agilent 7700x a Kapilární elektroforéza Agilent 7100.
Zadavatel oslovil jediného vyzvaného dodavatele, který je jediným a výhradním střediskem pro autorizovaný servis a obdobné služby přístrojů Agilent 7700x ICP-MS, a Kapilární elektroforéza Agilent 7100. Zadavatel postupoval přiměřeně k podmínkám použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 23 ost. 4 písm. a) zákona, přičemž tato zakázka se však neřídí tímto zákonem.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace