Zajištění on-line přístupu k archivům vědeckých časopisů pro projekt PropMedChem
Datum poslední změny 09.09.2014 17:50:51

nadlimitní VZ na služby zadávaná dle § 23 odst. 4 písm. a) a podle § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“)

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace