Veřejné zakázky Univerzity Palackého

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Palackého v Olomouci
IČO: 61989592
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
PřF/CRH – Dodávka laboratorního spotřebního materiálu
nadlimitní Příjem nabídek 12.07.2019 16.08.2019 09:00
PřF/CRH – Dodávka kitů pro molekulární biologii
nadlimitní Příjem nabídek 11.07.2019 14.08.2019 09:00
LF/UPOL - Stomatologické soupravy 2019
nadlimitní Příjem nabídek 08.07.2019 09.08.2019 09:00
Dostavba kampusu LF a FZV UP v Olomouci - zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru
nadlimitní Příjem nabídek 26.06.2019 15.08.2019 09:00
Novostavba objektu F1 (Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice) - zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru
podlimitní Hodnocení 26.06.2019 17.07.2019 09:00
PřF/ Sada optických prvků
nadlimitní Příjem nabídek 26.06.2019 30.07.2019 09:00
PřF/CRH – Dodávka laboratorního skla a kyvet
nadlimitní Příjem nabídek 24.06.2019 26.07.2019 09:00
CRH PřF - Spektrofotometrický reader
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2019 24.07.2019 09:00
RCPTM – Ramanův mikroskop
nadlimitní Příjem nabídek 20.06.2019 26.07.2019 09:00
UPOL/ARTECA – Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu II.
nadlimitní Příjem nabídek 20.06.2019 23.07.2019 09:00
RCPTM - FOTOREAKTOR
nadlimitní Příjem nabídek 18.06.2019 22.07.2019 09:00
PřF/ Systém motorizovaných nanoposuvů
nadlimitní Příjem nabídek 18.06.2019 22.07.2019 09:00
PřF - systém optických spektrálních analyzátorů
nadlimitní Příjem nabídek 18.06.2019 23.07.2019 09:00
Generální oprava střechy budovy PřF UP v Olomouci – 17. listopadu 1192/12 – II.
podlimitní Vyhodnoceno 13.06.2019 03.07.2019 09:00
Aktivní síťové prvky pro PřF UP Olomouc - Holice
nadlimitní Hodnocení 13.06.2019 18.07.2019 09:00
všechny zakázky