Veřejné zakázky Univerzity Palackého

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Palackého v Olomouci
IČO: 61989592
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
CMTF - Zateplení štítové zdi Univerzitní 22
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2018 29.06.2018 09:00
FF - produkční centrum
nadlimitní Příjem nabídek 18.06.2018 25.07.2018 09:00
LF – Motorizovaný fluorescenční mikroskop
nadlimitní Příjem nabídek 13.06.2018 23.07.2018 10:00
Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP v Olomouci – stavební část
nadlimitní Příjem nabídek 13.06.2018 23.07.2018 09:00
PřF – Kontinuální titan - safírový laser s úzkou šířkou čáry
nadlimitní Příjem nabídek 06.06.2018 16.07.2018 10:00
PřF – Systém laminárních flowboxů s nastavitelnou rychlostí proudění
nadlimitní Příjem nabídek 06.06.2018 16.07.2018 11:00
PdF – dodávka cembala II.
nadlimitní Příjem nabídek 06.06.2018 30.07.2018 11:00
LF UPOL – sorter – průtokový cytometr II.
nadlimitní Příjem nabídek 04.06.2018 11.07.2018 10:00
Hlubokomrazící box (LF UPOL - toxikologie)
nadlimitní Příjem nabídek 04.06.2018 11.07.2018 11:00
Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc – Holice – technický dozor stavebníka
nadlimitní Příjem nabídek 30.05.2018 18.07.2018 10:00
Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci – Envelopě – Technický dozor stavebníka - specialisté
nadlimitní Příjem nabídek 29.05.2018 09.07.2018 11:00
CMTF/INSPIRO – pořízení kamer a stativů II.
nadlimitní Příjem nabídek 29.05.2018 10.07.2018 12:00
PdF/PRIM - Robotické a další výukové pomůcky
nadlimitní Příjem nabídek 29.05.2018 10.07.2018 11:00
RCPTM/ Elektronika pro měření časového rozlišení fotodetektorů
nadlimitní Příjem nabídek 29.05.2018 10.07.2018 10:00
Dodávka záznamového zařízení pro FF UP v Olomouci II.
nadlimitní Příjem nabídek 28.05.2018 09.07.2018 10:00
všechny zakázky