Veřejné zakázky Univerzity Palackého

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Palackého v Olomouci
IČO: 61989592
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
LF/UPOL – Buněčné inkubátory
nadlimitní Příjem nabídek 24.01.2020 25.02.2020 09:00
PřF/UPOL – Dodávka automatických růstových komor
nadlimitní Příjem nabídek 23.01.2020 25.02.2020 09:00
LF UPOL/CEREBIT - Doplnění FPLC systému o vícecestný vstupní a vícecestný výstupní (kolonový) ventil a chlazený stojan na zkumavky se sebranými frakcemi
nadlimitní Příjem nabídek 22.01.2020 25.02.2020 09:00
LF/UPOL - Stolní chlazená centrifuga II.
nadlimitní Příjem nabídek 21.01.2020 24.02.2020 09:00
Datové centrum UP - IT zařízení pro datové centrum Holice II.
nadlimitní Příjem nabídek 16.01.2020 19.02.2020 09:00
LF - Přístroj pro termoforézu v malém měřítku II.
nadlimitní Příjem nabídek 15.01.2020 18.02.2020 09:00
LF UPOL – Laparoskopický simulátor
nadlimitní Příjem nabídek 08.01.2020 11.02.2020 09:00
LF UPOL – Virtuální mikroskop / skener
nadlimitní Příjem nabídek 08.01.2020 11.02.2020 09:00
Hysteroskopický simulátor pro LF UP v Olomouci
nadlimitní Příjem nabídek 06.01.2020 13.02.2020 09:00
Ultrazvukový simulátor pro LF UP v Olomouci
nadlimitní Příjem nabídek 06.01.2020 07.02.2020 09:00
PřF/ITI – Dodávka rozpouštědel a laboratorního spotřebního materiálu
nadlimitní Hodnocení 11.12.2019 16.01.2020 09:00
LF UPOL/Imunofarmakoterapie - Laser pro průtokový cytometr
nadlimitní Hodnocení 04.12.2019 10.01.2020 09:00
PřF – Kontrolní elektronika pro detekci kvantových stavů iontů
nadlimitní Vyhodnoceno 03.12.2019 08.01.2020 09:00
LF UPOL/Imunofarmakoterapie - SPR systém pro stanovení afinity a asociační a disociační křivky vazby systému receptor-ligand nebo antigen-protilátka ve dvoukanálovém uspořádání
nadlimitní Hodnocení 25.11.2019 06.01.2020 09:00
Vytvoření zálohovacího systému pro práci s objekty Active directory a Exchange
nadlimitní Hodnocení 15.11.2019 07.01.2020 09:00
všechny zakázky