Veřejné zakázky Univerzity Palackého

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Palackého v Olomouci
IČO: 61989592
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce 1.NP výukového objektu pro FTK UP v Olomouci
podlimitní Příjem nabídek 23.01.2019 22.02.2019 09:00
Sferointerferometr pro PřF/SLO
nadlimitní Příjem nabídek 16.01.2019 19.02.2019 10:00
PřF/ITI – Dodávka základních chemikálií
nadlimitní Příjem nabídek 15.01.2019 18.02.2019 09:00
RCPTM/2019 – dodávka kapalného dusíku II.
nadlimitní Příjem nabídek 15.01.2019 18.02.2019 10:00
Zařízení pro kontaktní měření a analýzu tvaru a drsnosti povrchů mechanických a optických prvků pro PřF/SLO
nadlimitní Příjem nabídek 15.01.2019 19.02.2019 09:00
Kryomikrotom pro PřF UP v Olomouci
nadlimitní Příjem nabídek 08.01.2019 11.02.2019 10:00
Rekonstrukce ÚT v objektu pro FTK UP v Olomouci
podlimitní Příjem nabídek 07.01.2019 31.01.2019 10:00
OP VVV Sinofonní příhraničí – Ruční XRF spektrometr
nadlimitní Příjem nabídek 07.01.2019 11.02.2019 09:00
Outdoorové sportovní/kompenzační pomůcky pro FTK UP III.
nadlimitní Příjem nabídek 07.01.2019 08.02.2019 09:00
Produkční barevný digitální tiskový stroj
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.01.2019 15.01.2019 09:00
Revize, kontroly, servis a opravy zařízení klimatizace na PřF UP v Olomouci
nadlimitní Příjem nabídek 18.12.2018 30.01.2019 09:00
Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu a tříděných složek komunálního odpadu pro potřeby UP v Olomouci 2019 - 2022
podlimitní Hodnocení 13.12.2018 15.01.2019 10:00
TÚ LF – oprava vnitřních prostor (sekce A2-4 a B2-5)
podlimitní Hodnocení 11.12.2018 14.01.2019 09:00
PdF UPOL – kancelářské vybavení a interaktivní tabule II.
nadlimitní Hodnocení 04.12.2018 07.01.2019 10:00
PdF/ITEP – dodávka hardwarového uložiště dat
nadlimitní Hodnocení 04.12.2018 07.01.2019 11:00
všechny zakázky