Veřejné zakázky Univerzity Palackého

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Palackého v Olomouci
IČO: 61989592
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
CMTF/UPOL – Interiérové vybavení objektu Kateřinská 17
podlimitní Příjem nabídek 13.11.2020 08.12.2020 09:00
PřF/CRH/2020 – Dodávka rozpouštědel II.
nadlimitní Příjem nabídek 13.11.2020 16.12.2020 09:00
Simulátor intervenční kardiologie pro LF UP v Olomouci
nadlimitní Příjem nabídek 12.11.2020 16.12.2020 09:00
PřF/CRH – Dodávka HPLC kolon
nadlimitní Příjem nabídek 11.11.2020 15.12.2020 09:00
EES Licence Microsoft pro Univerzitu Palackého v Olomouci na období 2021-2024
nadlimitní Příjem nabídek 11.11.2020 17.12.2020 09:00
FF/UPOL – Rastrovací elektronový mikroskop s energiově-disperzním spektrometrem II.
nadlimitní Příjem nabídek 11.11.2020 14.12.2020 09:00
PřF/CRH/2020 – Dodávka laboratorního spotřebního materiálu
nadlimitní Příjem nabídek 09.11.2020 11.12.2020 09:00
Vytvoření synchronního metroclusteru databázových strojů
nadlimitní Příjem nabídek 09.11.2020 11.01.2021 09:00
FZV/UPOL – dodávka kolorimetru
nadlimitní Příjem nabídek 05.11.2020 08.12.2020 09:00
LF/ÚMTM - Obnoveni konfokálního mikroskopovacího zařízení integrovaného do robotické platformy
nadlimitní Příjem nabídek 02.11.2020 04.01.2021 09:00
PřF/UPOL – Automatická růstová komora
nadlimitní Hodnocení 22.10.2020 27.11.2020 09:00
LF/UPOL – Dodávka molekulárně-genetického kitu
nadlimitní Hodnocení 22.10.2020 24.11.2020 09:00
Projektová dokumentace, vč. projektu interiéru a autorského dozoru – Tř. Svobody 8 (Centrum zahraniční spolupráce UP)
nadlimitní Hodnocení 22.10.2020 25.11.2020 09:00
PřF/CRH – Kity pro molekulární biologii 2020
nadlimitní Hodnocení 20.10.2020 23.11.2020 09:00
FZV/UPOL – Dodávka defibrilátoru s monitorem
nadlimitní Příjem nabídek 07.10.2020 15.12.2020 09:00
všechny zakázky