Veřejné zakázky Univerzity Palackého

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Palackého v Olomouci
IČO: 61989592
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Sestava superkritické fluidní chromatografie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2018 27.08.2018 09:00
PřF/CRH - Dodávka vysokokapacitního DNA sekvenátoru
nadlimitní Příjem nabídek 08.08.2018 14.09.2018 09:00
PřF - Software pro modelování nanomateriálů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.08.2018 04.09.2018 10:00
PřF - Software pro vizualizaci a přípravu výpočtů kvantové mechaniky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.08.2018 04.09.2018 10:45
RCPTM/PřF – Plynový chromatograf s hmotnostní detekcí
nadlimitní Příjem nabídek 06.08.2018 11.09.2018 09:00
PdF – výukové pomůcky pro rozvoj informatického myšlení II.
nadlimitní Příjem nabídek 01.08.2018 05.09.2018 09:00
PdF/PRIM - Robotické a další výukové pomůcky II.
nadlimitní Příjem nabídek 01.08.2018 07.09.2018 09:00
PdF/PRIM – dodávka techniky II.
nadlimitní Příjem nabídek 01.08.2018 07.09.2018 10:00
FF – kamera pro terahertzové zobrazování
nadlimitní Příjem nabídek 25.07.2018 31.08.2018 09:00
LF UPOL/CEREBIT – vzpřímený fluorescenční mikroskop
nadlimitní Příjem nabídek 23.07.2018 29.08.2018 10:00
RCPTM/PřF – Mikroskop SEM/FIB
nadlimitní Příjem nabídek 23.07.2018 29.08.2018 09:00
LF UPOL/CEREBIT – chlazené centrifugy
nadlimitní Příjem nabídek 23.07.2018 29.08.2018 11:00
Stomatologické soupravy 2018
podlimitní Hodnocení 18.07.2018 08.08.2018 09:00
PdF/Podpora rozvoje digitální gramotnosti – AV a přenosová technika
nadlimitní Příjem nabídek 11.07.2018 06.09.2018 10:00
Outdoorové sportovní/kompenzační pomůcky pro FTK UP II.
nadlimitní Příjem nabídek 10.07.2018 04.09.2018 09:00
všechny zakázky