Veřejné zakázky Univerzity Palackého

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Palackého v Olomouci
IČO: 61989592
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stomatologické soupravy 2018
podlimitní Příjem nabídek 18.07.2018 08.08.2018 09:00
PdF/Podpora rozvoje digitální gramotnosti – AV a přenosová technika
nadlimitní Příjem nabídek 11.07.2018 16.08.2018 10:00
Outdoorové sportovní/kompenzační pomůcky pro FTK UP II.
nadlimitní Příjem nabídek 10.07.2018 28.08.2018 09:00
PdF/ITEP – Fotografické a záznamové zařízení
nadlimitní Příjem nabídek 10.07.2018 15.08.2018 10:00
RCPTM/PřF – Výpočetní cluster
nadlimitní Příjem nabídek 10.07.2018 15.08.2018 09:00
Pomůcky pro TV, psychomotoriku a rehabilitaci pro FTK UP v Olomouci
nadlimitní Příjem nabídek 02.07.2018 08.08.2018 10:00
Mikroskop pro infračervenou spektrometrii pro FF UP v Olomouci II.
nadlimitní Příjem nabídek 27.06.2018 06.08.2018 12:00
Pulzní laserová stanice
nadlimitní Příjem nabídek 27.06.2018 22.08.2018 09:00
Měřící rameno s integrovaným 3d skenerem
nadlimitní Příjem nabídek 27.06.2018 06.08.2018 11:00
PdF/ITEP – Pomůcky pro tělocvik
nadlimitní Příjem nabídek 27.06.2018 03.08.2018 10:00
PdF/ITEP - Senzory
nadlimitní Příjem nabídek 27.06.2018 03.08.2018 09:00
PdF/ITEP – Speciální pedagogické pomůcky
nadlimitní Příjem nabídek 27.06.2018 03.08.2018 13:00
PdF/ITEP – výukové modely a pomůcky
nadlimitní Příjem nabídek 27.06.2018 03.08.2018 11:00
LF UPOL - CO2 inkubátory III.
nadlimitní Příjem nabídek 25.06.2018 06.08.2018 09:00
CMTF - Zateplení štítové zdi Univerzitní 22
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.06.2018 29.06.2018 09:00
všechny zakázky