Veřejné zakázky Univerzity Palackého

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Palackého v Olomouci
IČO: 61989592
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
PřF/UPOL – konfokální detektor pro 3D snímání obrazu ve vysokém rozlišení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.05.2020 11.06.2020 10:00
PřF/UPOL – maloparcelní sklízecí mlátička (kombajn)
nadlimitní Příjem nabídek 20.05.2020 22.06.2020 09:00
CMTF/UPOL – Audiovizuální technika pro objekt Kateřinská 17
nadlimitní Příjem nabídek 14.05.2020 16.06.2020 09:00
Spektrometr XRF pro PřF UP v Olomouci
nadlimitní Příjem nabídek 11.05.2020 12.06.2020 09:00
SKM UPOL – Stavební a terénní úpravy areálu menzy UP v Olomouci, tř. 17. listopadu
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.05.2020 22.05.2020 10:00
Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP v Olomouci – interiérové vybavení
nadlimitní Příjem nabídek 07.05.2020 10.06.2020 09:00
PřF/CRH/2020 – Dodávka aminokyselin a chemikálií
nadlimitní Příjem nabídek 05.05.2020 08.06.2020 09:00
Interiérové vybavení prostor PřF UP v Olomouci - katedra informatiky
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2020 29.05.2020 10:00
Stavební úpravy dvora PF UP v Olomouci
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2020 28.05.2020 12:00
PřF/UPOL – Sestava ultraúčinného kapalinového chromatografu a hmotnostního spektrometru s iontovou pastí
nadlimitní Hodnocení 22.04.2020 27.05.2020 09:00
PřF/OP VVV – Dodávka kapalného helia
nadlimitní Hodnocení 22.04.2020 27.05.2020 09:00
PřF/CRH/2020 – Dodávka rozpouštědel I.
nadlimitní Vyhodnoceno 17.04.2020 20.05.2020 09:00
OP VVV Sinofonní příhraničí – Sběr empirických dat metodou CAWI
nadlimitní Hodnocení 16.04.2020 20.05.2020 09:00
CMTF/UPOL – Dotykový terminál a televize
nadlimitní Vyhodnoceno 15.04.2020 19.05.2020 09:00
Komplexní dodávka výpočetního clusteru pro potřeby infrastrukturního zajištění výuky PdF UP v Olomouci
nadlimitní Hodnocení 15.04.2020 28.05.2020 09:00
všechny zakázky