Veřejné zakázky Univerzity Palackého

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Palackého v Olomouci
IČO: 61989592
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka záznamového zařízení pro FF UP v Olomouci
nadlimitní Příjem nabídek 13.02.2018 03.04.2018 11:00
Dětské sportovní vozíky pro FTK UP v Olomouci
nadlimitní Příjem nabídek 13.02.2018 26.03.2018 10:00
Dodávka multifunkčních zařízení pro UP v Olomouci
nadlimitní Příjem nabídek 13.02.2018 26.03.2018 12:00
CMTF – dodávka softwaru
nadlimitní Příjem nabídek 13.02.2018 23.03.2018 12:00
FTK – Elektronický nástroj pro publikování elektronických materiálů
nadlimitní Příjem nabídek 13.02.2018 23.03.2018 13:00
FTK - dodávka nábytku
nadlimitní Příjem nabídek 13.02.2018 23.03.2018 14:00
PřF/CRH - CCD kamera pro spektrální detekci biofotonů
nadlimitní Příjem nabídek 13.02.2018 29.03.2018 09:00
PdF – dodávka nábytku
nadlimitní Příjem nabídek 13.02.2018 23.03.2018 09:30
PdF UP v Olomouci – AV a přenosová technika
nadlimitní Příjem nabídek 13.02.2018 04.04.2018 10:00
Sálová ultrapreparativní centrifuga pro LF UP v Olomouci
nadlimitní Příjem nabídek 13.02.2018 28.03.2018 13:30
Modernizace budov FTK UP v Olomouci - Neředín – interiérové vybavení (1. etapa)
nadlimitní Příjem nabídek 13.02.2018 27.03.2018 12:00
Termovizní kamera pro FF UP v Olomouci
nadlimitní Příjem nabídek 13.02.2018 03.04.2018 09:00
Systém pro dokumentační a obrazovou analýzu pro LF UP v Olomouci
nadlimitní Příjem nabídek 13.02.2018 28.03.2018 12:00
FTK - Drobné sportovní vybavení
nadlimitní Příjem nabídek 13.02.2018 05.04.2018 12:00
FTK – vybavení pro fyzioterapii II.
nadlimitní Příjem nabídek 13.02.2018 09.04.2018 10:00
všechny zakázky