Veřejné zakázky Univerzity Palackého

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Palackého v Olomouci
IČO: 61989592
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
LF UPOL/Imunofarmakoterapie – Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu a vybavení II.
nadlimitní Příjem nabídek 17.10.2019 21.11.2019 09:00
Datové centrum UP - Komplex zařízení pro housing Holice
nadlimitní Příjem nabídek 16.10.2019 19.11.2019 09:00
CRH PřF – Vybavení pro polymerázovou řetězovou reakci (PCR) v reálném čase (real-time qPCR)
nadlimitní Příjem nabídek 09.10.2019 12.11.2019 09:00
PřF/CRH – Dodávka kitů pro molekulární biologii II.
nadlimitní Příjem nabídek 01.10.2019 04.11.2019 09:00
Rámcová dohoda na dodávky kancelářského papíru a obálek pro potřeby Univerzity Palackého v Olomouci 2020 - 2021
podlimitní Hodnocení 30.09.2019 22.10.2019 09:00
PřF UP – Výstavba zpevněné plochy
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.09.2019 15.10.2019 09:00
LF - Elektronické laboratorní notebooky a systém pro statistickou analýzu obrazových dat II.
nadlimitní Příjem nabídek 27.09.2019 29.10.2019 09:00
RCPTM – Dodávka speciálních laboratorních senzorů
nadlimitní Příjem nabídek 26.09.2019 29.10.2019 09:00
PřF/CRH – Server s rozšiřující diskovou kapacitou
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.09.2019 16.10.2019 09:00
CRH PřF – Čtečka mikrotitračních destiček
nadlimitní Příjem nabídek 25.09.2019 15.11.2019 09:00
LF/UPOL - Stolní chlazená centrifuga
nadlimitní Hodnocení 19.09.2019 22.10.2019 09:00
PřF/CRH – Dodávka laboratorních kyvet
nadlimitní Hodnocení 05.09.2019 22.10.2019 09:00
Pořízení datového pole pro provoz společného housingu ERP SAP
nadlimitní Hodnocení 05.09.2019 08.10.2019 09:00
PřF – Jednofotonový fotodetektor pro detekci světla
nadlimitní Vyhodnoceno 14.08.2019 17.09.2019 09:00
OP VVV Sinofonní příhraničí – 3D skener pro architekturu II
nadlimitní Vyhodnoceno 05.08.2019 09.09.2019 09:00
všechny zakázky