Veřejné zakázky Univerzity Palackého

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Palackého v Olomouci
IČO: 61989592
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.83 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vjezdový systém do areálu Sportovní haly UP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2020 09.04.2020 10:00
Provádění revizí, kontrol a oprav požárních ucpávek a požárních uzávěrů na objektech PřF UP v Olomouci
nadlimitní Příjem nabídek 24.03.2020 30.04.2020 09:00
RCPTM/ Propojovací kabely pro detekční elektroniku
nadlimitní Příjem nabídek 23.03.2020 27.04.2020 09:00
PřF/ITI – Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu IV.
nadlimitní Příjem nabídek 18.03.2020 22.04.2020 09:00
Hlubokomrazící box skříňový pro PřF UP v Olomouci
nadlimitní Příjem nabídek 09.03.2020 21.04.2020 09:00
PřF/UPOL – Horizontální laminární box pro in vitro
nadlimitní Příjem nabídek 06.03.2020 21.04.2020 09:00
PřF/UPOL – Stolní chlazená centrifuga se dvěma rotory
nadlimitní Příjem nabídek 06.03.2020 21.04.2020 09:00
PřF/ITI - Přístroj na fyzisorpci a charakterizaci povrchů nanočástic
nadlimitní Příjem nabídek 02.03.2020 03.04.2020 09:00
PřF - Sada optických prvků pro laserovou excitaci iontů
nadlimitní Příjem nabídek 02.03.2020 03.04.2020 09:00
Ultrazvukový simulátor pro LF UP v Olomouci II.
nadlimitní Příjem nabídek 28.02.2020 01.04.2020 09:00
Monokrystalový RTG difraktometr pro PřF UP v Olomouci
nadlimitní Příjem nabídek 26.02.2020 15.04.2020 09:00
PřF/UPOL – Dodávka termo cyklerů
nadlimitní Příjem nabídek 25.02.2020 30.03.2020 09:00
PřF UPOL – Spektrofluorimetr
nadlimitní Příjem nabídek 25.02.2020 22.04.2020 09:00
Modernizace FTK UP a přístavba vstupního objektu
nadlimitní Příjem nabídek 19.02.2020 28.04.2020 09:00
PřF/UPOL – kapilární elektroforéza s diode array detektorem
nadlimitní Hodnocení 17.02.2020 20.03.2020 09:00
všechny zakázky