Veřejné zakázky Univerzity Palackého

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Palackého v Olomouci
IČO: 61989592
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování vodního auditu Univerzity Palackého v Olomouci včetně hodnocení Odpovědné hospodaření s vodou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.06.2024 08.07.2024 09:00
PdF/UPOL – Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5
nadlimitní Příjem nabídek 20.06.2024 25.07.2024 09:00
Zabezpečení samoobslužných kopírovacích a tiskových služeb na UP v Olomouci (2024 – 2028)
nadlimitní Příjem nabídek 19.06.2024 23.07.2024 09:00
CATRIN/UPOL – Plynový chromatograf (GC-MS)
nadlimitní Příjem nabídek 17.06.2024 22.07.2024 09:00
ÚMTM/UPOL – Systém kryogenního skladování
nadlimitní Příjem nabídek 17.06.2024 23.07.2024 09:00
CATRIN/UPOL – inkubátor s CO2 atmosférou II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2024 25.06.2024 09:00
UPOL/CATRIN – Dodávky rozpouštědel 2024/2025
nadlimitní Příjem nabídek 12.06.2024 16.07.2024 09:00
PřF/UPOL – Kompaktní přenosný spektrometr pro měření spektrální odrazivosti listů
nadlimitní Příjem nabídek 12.06.2024 17.07.2024 09:00
PřF/UPOL – kultivační komora
nadlimitní Příjem nabídek 10.06.2024 15.07.2024 09:00
LF/UPOL - Upgrade Měření a regulace na Dostavbě Teoretických ústavů a ÚMTM
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2024 24.06.2024 09:00
FF/UPOL – Skenery
nadlimitní Příjem nabídek 05.06.2024 09.07.2024 09:00
LF/UPOL - Upgrade sedáků a opěradel v posluchárnách Teoretických ústavů LF
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.06.2024 18.06.2024 09:00
PřF/UPOL – Jednofotonové fotodetektory pro detekci světla
nadlimitní Příjem nabídek 04.06.2024 09.07.2024 09:00
LF/UPOL – Mobilní přístroj pro kontrolu dezinfekce rukou
nadlimitní Příjem nabídek 04.06.2024 08.07.2024 09:00
LF/UPOL/ÚMTM - Digestoře
podlimitní Hodnocení 03.06.2024 21.06.2024 09:00
všechny zakázky