Veřejné zakázky Univerzity Palackého

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Palackého v Olomouci
IČO: 61989592
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu a tříděných složek komunálního odpadu pro potřeby UP v Olomouci 2019 - 2022
podlimitní Příjem nabídek 13.12.2018 08.01.2019 10:00
TÚ LF – oprava vnitřních prostor (sekce A2-4 a B2-5)
podlimitní Příjem nabídek 11.12.2018 14.01.2019 09:00
PdF UPOL – kancelářské vybavení a interaktivní tabule II.
nadlimitní Příjem nabídek 04.12.2018 07.01.2019 10:00
PdF/ITEP – dodávka hardwarového uložiště dat
nadlimitní Příjem nabídek 04.12.2018 07.01.2019 11:00
RCPTM/2019 – dodávka kapalného dusíku
nadlimitní Příjem nabídek 27.11.2018 08.01.2019 09:00
PřF UP - Dodávka interiérového vybavení pro budovu č. 53 a energocentrum – Olomouc Holice
nadlimitní Příjem nabídek 26.11.2018 10.01.2019 09:00
PřF - Pulzní titan-safírový laser s čerpacím laserem vybavený generací druhé harmonické frekvence a selekcí pulzů
nadlimitní Příjem nabídek 20.11.2018 03.01.2019 09:00
PřF – Automatická semipreparativní linka
nadlimitní Příjem nabídek 20.11.2018 03.01.2019 10:00
PřF/ITI – Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu II.
nadlimitní Příjem nabídek 20.11.2018 31.01.2019 09:00
PdF/ITEP – Digitální videokamera s příslušenstvím II.
nadlimitní Hodnocení 13.11.2018 14.12.2018 13:00
Osobní automobil pro účely experimentálního vozidla
nadlimitní Hodnocení 12.11.2018 14.12.2018 09:00
OP VVV Sinofonní příhraničí – tiskárny, skenery a multifunkční zařízení
nadlimitní Hodnocení 06.11.2018 10.12.2018 11:00
FF UPOL – Software pro server
nadlimitní Hodnocení 06.11.2018 10.12.2018 10:00
PřF – Pilotní sestava pro organickou syntézu
nadlimitní Hodnocení 05.11.2018 11.12.2018 09:00
PřF/ITI – Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu
nadlimitní Hodnocení 22.10.2018 23.11.2018 09:00
všechny zakázky