Veřejná zakázka: Rámcová dohoda na zajištění odborných služeb v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví pro vybrané projekty OP VVV/PřF

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3463
Systémové číslo VZ: P18V00000470
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-002840
Datum zahájení: 23.01.2019
Nabídku podat do: 27.02.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda na zajištění odborných služeb v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví pro vybrané projekty OP VVV/PřF
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. Zákona s jedním Dodavatelem na každou část veřejné zakázky samostatně na poskytování služeb patentového zástupce a rešeršních služeb spočívajících především v podávání národních, mezinárodních a regionálních přihlášek vynálezů a užitných vzorů, zastupování zadavatele před národními úřady ve věcech ochrany průmyslového vlastnictví jakož i před Evropským patentovým úřadem a Úřadem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), provádění nebo zadávání patentových rešerší, zajištění překladů, zprostředkování zastoupení před zahraničními úřady prostřednictvím spřízněných patentových kanceláří v cizích zemích ve věcech průmyslového vlastnictví. Služby budou poskytovány pro potřeby jednotlivých projektů OP VVV Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Služby budou realizovány dle aktuálních potřeb zadavatele.

Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona na tři části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.upol.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy