Veřejná zakázka: PřF - Pulzní titan-safírový laser s čerpacím laserem vybavený generací druhé harmonické frekvence a selekcí pulzů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3517
Systémové číslo: P18V00000524
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-040720
Datum zahájení: 20.11.2018
Nabídku podat do: 03.01.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PřF - Pulzní titan-safírový laser s čerpacím laserem vybavený generací druhé harmonické frekvence a selekcí pulzů
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pulzního titan-safírového laserového systému umožňující generaci optických impulzů ve femtosekundové a pikosekundové oblasti s možností široké přeladitelnosti vlnové délky a vysokým výstupním výkonem. Součástí laserového systému bude i čerpací laser, generátor druhé optické harmonické frekvence, vydělovač (selektor) optických impulzů, napájecí a řídicí elektronické obvody a nezbytná optická diagnostika.
Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava všech částí systému na místo instalace, instalace celého systému, ověření funkčnosti všech částí systému, demonstrace splnění technických specifikací, zaškolení obsluhy v místě instalace a zajištění záručního servisu. Bližší podrobná technická specifikace je uvedena níže viz odst. 2.2 Dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 274 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.upol.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky