Veřejná zakázka: Aktivní síťové prvky pro PřF UP Olomouc - Holice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3577
Systémové číslo VZ: P19V00000015
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-020023
Datum zahájení: 13.06.2019
Nabídku podat do: 18.07.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Aktivní síťové prvky pro PřF UP Olomouc - Holice
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je:

a) dodávka do místa plnění, instalace, konfigurace a zprovoznění aktivních síťových prvků v budovách č. 47 a č. 53 Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – areál Holice, ul. Šlechtitelů 27, a to vše dle technické specifikace, která je uvedena v příloze č. 5 zadávací dokumentace, včetně zaškolení obsluhy, zajištění záručního servisu, podpory, propojení všech komponent do jednoho integrovaného, plně funkčního celku, propojení nových dodávek se stávajícími systémy Zadavatele a aktualizace firmware na poslední dostupnou verzi;

b) rovněž veškeré optické i metalické propojovací či napájecí kabely, SFP(+) moduly, montážní sady pro instalaci dodávaných prvků dovnitř stávajících datových rozvaděčů a ostatní instalační materiál, instalace a konfigurace všech dodaných síťových prvků, tj. úplné, funkční a bezvadné provedení všech souvisejících instalačních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení předmětu plnění a zajištění jeho provozuschopnosti. Nabízené technické řešení musí být plně kompatibilní se stávající počítačovou sítí na Univerzitě Palackého v Olomouci;

c) úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní instalaci v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů z místa plnění.

Rozsah předmětu plnění veřejné zakázky je stanoven v podrobné specifikaci předmětu plnění, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace jako její příloha č. 5 (pro každou část veřejné zakázky samostatně).

Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na dvě samostatné části dle jednotlivých budov, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na obě části veřejné zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 427 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.upol.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy