Veřejná zakázka: PřF – Elektronické zařízení pro excitaci a nastavení iontové pasti

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3697
Systémové číslo: P19V00000135
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-018445
Datum zahájení: 31.05.2019
Nabídku podat do: 02.07.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PřF – Elektronické zařízení pro excitaci a nastavení iontové pasti
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je soubor elektronických zařízení pro generaci a kontrolu elektronických signálů potřebných pro chytání a udržování nabitých atomů v Pauliho pastích.

Plánované systémy budou používány především pro realizaci experimentů v oblasti interakce světla s jednotlivými ionty vápníku a barya. Budou využívané pro studium vlastností absorpce a emise optického záření prostorově lokalizovanými jednotlivými ionty, zlepšování možností kontroly pohybových stupňů volnosti chycených iontů a realizaci aplikací v oblasti škálovatelné kvantové komunikace s atomy a fotony. U všech těchto aplikací je klíčové dosažení schopnosti generace přesného a stabilního elektrického potenciálu a schopnost jeho analýzy.

Vysokonapěťový zdroj pro iontovou past je zařízení nezbytné pro přesné nastavení a stabilní aplikaci stejnosměrného napětí na elektrody v Pauliho pasti. Používané napětí v rozsahu desítek voltů až několik kilovoltů musí být aplikovatelné se stabilitou v řádu několika milivoltů. Tato stabilita spolu s nízkým napěťovým šumem umožní přesnou definici pozice iontů, kritickou pro realizaci optických interferometrických experimentů s iontovou fluorescencí. Pauliho past obsahuje několik elektrod, na které se současně aplikuje různé stejnosměrné napětí, proto je zdroj požadován s několika výstupními kanály.

Signální generátor pro buzení iontové pasti je zdroj radiofrekvenčního elektrického signálu s vysokým odstupem signálu od šumu. Kritické parametry zahrnují především nízký amplitudový a fázový šum generovaného signálu, který je po následném zesílení a pasivní filtraci používán jako zdroj dynamického elektrického pole v Pauliho pasti.

Frekvenční čítač umožňuje přesnou analýzu generovaných radiofrekvenčních signálů a bude využíván především pro měření vzájemné stability laserů používaných pro excitaci a chlazení chycených iontů.

Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na tři části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 554 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.upol.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy