Veřejná zakázka: Dostavba kampusu LF a FZV UP v Olomouci - zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3711
Systémové číslo: P19V00000149
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-021687
Datum zahájení: 26.06.2019
Nabídku podat do: 05.09.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dostavba kampusu LF a FZV UP v Olomouci - zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
- zajištění potřebných podkladů pro projektování, vč. podrobného stavebně-technického průzkumu;
- vypracování projektové dokumentace pro územní souhlas/rozhodnutí v rozsahu nezbytném pro vydání územního souhlasu/rozhodnutí,
- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení,
- výkon inženýrské činnosti pro zajištění územního souhlasu/rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a dalších rozhodnutí nutných pro provedení stavby,
- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- vypracování projektu interiérového vybavení stavby,
- spolupráce Dodavatele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby a při zadávacím řízení na dodavatele interiérového vybavení,
- výkon autorského dozoru při realizaci stavby (předpokládaná lhůta výstavby 30 měsíců),
a to vše podle podmínek zadávací dokumentace, pro stavbu „Dostavba kampusu LF a FZV UP v Olomouci“ (Hněvotínská 3, Olomouc, parc. č. 132/95, 132/96, 132/105, 132/137, 631/1, st.2254, st.2253, st.2256, st.2450 a st.598 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 29 375 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.upol.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky