Veřejná zakázka: Hlubokomrazící box skříňový pro PřF UP v Olomouci

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 3906
Systémové číslo: P20V00000024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-008688
Datum zahájení: 09.03.2020
Nabídku podat do: 21.04.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hlubokomrazící box skříňový pro PřF UP v Olomouci
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu skříňového hlubokomrazícího boxu, pro potřeby projektu „Zkvalitnění studijního prostředí“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013296, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání, který bude sloužit pro uchovávání rostlinného a živočišného experimentálního materiálu, např. k uchovávání vzorků nukleových kyselin, bakteriálních kompetentních buněk, plasmidových vektorů a enzymů nutných pro provádění rekombinantních technologií v rámci cvičení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 270 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.upol.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy