Veřejná zakázka: Komplexní dodávka výpočetního clusteru pro potřeby infrastrukturního zajištění výuky PdF UP v Olomouci

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 3957
Systémové číslo: P20V00000076
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-012749
Datum zahájení: 15.04.2020
Nabídku podat do: 28.05.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní dodávka výpočetního clusteru pro potřeby infrastrukturního zajištění výuky PdF UP v Olomouci
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka výpočetního clusteru pro potřeby infrastrukturního zajištění výuky PdF UP Olomouc.
Součástí dodávky je:
a) je kompletní dodávka výpočetního clusteru pro potřeby infrastrukturního zajištění výuky PdF UP Olomouc. Jedná se o virtualizační řešení serverových služeb výukového clusteru navazující na stávající IT infrastrukturu a pokrývající nárůst počtu studentů a změnu koncepce jejich přípravy, rozšířené o problematiku využití informačních technologií ve vzdělávání. Kompletní dodávka virtualizačního řešení serverových služeb se zejména skládá ze serverů, datového úložiště, SAN infrastruktury, centrálních LAN switchů, UPS a propojení nového systému se stávajícím;
b) jsou rovněž veškeré optické i metalické propojovací kabely nutné pro zprovoznění výpočetního clusteru (netýká se tedy metalických a optických rozvodů v budově), ostatní instalační materiál, instalace a konfigurace aktivních prvků i serverů, propojení nového systému se stávajícím a integrace stávající technologie s nově dodávanými prvky, vč. zajištění základní konfigurace pro napojení do UPOL sítě, tj. úplné, funkční a bezvadné provedení všech souvisejících instalačních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení předmětu plnění a zajištění jeho provozuschopnosti. Nabízené technické řešení musí být plně kompatibilní s počítačovou sítí na Univerzitě Palackého v Olomouci;
c) zpracování dokumentace skutečného provedení předmětu plnění a její předání Zadavateli ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD;
d) úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní instalaci v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů z místa plnění.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 212 083 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.upol.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy