Veřejná zakázka: Stavební úpravy dvora PF UP v Olomouci

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 3962
Systémové číslo: P20V00000081
Datum zahájení: 29.04.2020
Nabídku podat do: 28.05.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy dvora PF UP v Olomouci
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách dvora Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na adrese 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc, parc. č. 94/74, v katastrálním územní Olomouc-město. Součástí stavby je dlážděná vozovka, parkovací stání ze zatravňovací dlažby, segmenty chodníku, plocha pro stání odpadových kontejnerů a rovněž terénní úpravy a ozelenění. Odvodnění navržených konstrukcí bude řešeno částečně přímo vsakem na místě (parkovací pásy), částečně liniovými žlaby s vpustmi a přípojkami do nové dešťové kanalizace objektu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Stavba sestává ze dvou stavebních objektů (SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy, SO 801 – Sadové úpravy).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZ malého rozsahu s uveřejněním v E-ZAK, s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 171 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy