Veřejná zakázka: LF/UPOL/ÚMTM - Digestoře

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5260
Systémové číslo: P24V00000139
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.06.2024
Nabídku podat do: 21.06.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LF/UPOL/ÚMTM - Digestoře
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž a napojení digestoří pomocí flexi hadic na stávající rozvod VZT, a to včetně příslušenství, odpovídající minimálním technickým specifikacím v zadávací dokumentaci. Předmět veřejné zakázky zahrnuje instalaci, uvedení do provozu, zajištění záručního servisu a provedení elektrorevizí na celý předmět veřejné zakázky.
Součástí předmětu veřejné zakázky je také demontáž a likvidace jedné stávající digestoře, úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní montáži v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů z místa plnění a dále je součástí díla zaměření místa plnění před zahájením výroby, doprava na místo plnění, montáž vč. veškerého montážního materiálu.
Součástí předmětu veřejné zakázky je dále posun jedné stávající digestoře šířky 1500 mm cca 1 metr doprava a bezpečnostní skříně na chemikálie cca o 1 metr doprava, tak aby byla plně zachována jejich funkčnost (tj. případné znovu napojení na el., media, VZT, elektrorevizí posunuté digestoře) a v daném prostoru vedle sebe stály ve finálním provedení 3 digestoře (2x nová a 1x stávající digestoř). Třetí digestoř bude umístěna samostatně ve vedlejší místnosti.
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, technické podmínky a specifikace jsou obsaženy v příloze č. 4 a č. 5 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 855 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomouc

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.upol.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky