Veřejná zakázka: CATRIN/UPOL – Plynový chromatograf (GC-MS)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 5281
Systémové číslo: P24V00000160
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-027598
Datum zahájení: 17.06.2024
Nabídku podat do: 22.07.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: CATRIN/UPOL – Plynový chromatograf (GC-MS)
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu plynového chromatografu (GC) spojeného s hmotnostním analyzátorem (MS) určeného pro analýzu produktů (foto)katalytických reakcí. Součásti systému je dodávka (foto)katalytického průtočného (flow) reaktoru s průzory pro fotokatalytické reakce, který volbou podmínek nastavení analytické metody umožní i měření v konfiguraci vsádkového reaktoru. Tento reaktor je spojen plynovým chromatografem a hmotnostním analyzátorem v jednom uceleném systému.

Základním požadavkem je dodávka kompletního řešení, kdy veškeré metodické procesy (s výjimkou přípravy vsázky katalytických prvků do reaktorů) bude zajišťovat jediný řídící software. Jedná se o veškeré posloupnosti spojené s experimentem. Po odstartování provede úkony v souladu s metodou, jako je příprava podmínek v reaktoru, stabilizace požadovaných veličin (tlak, průtok apod.), aktivace světleného zdroje a provádění a vyhodnocování analýz.

Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 134 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomouc

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.upol.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy