Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Ústav molekulární a translační medicíny LF UP - IT infrastruktura II
Odesílatel Veronika Sovová
Organizace odesílatele Univerzita Palackého v Olomouci [IČO: 61989592]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.07.2013 12:14:27
Předmět dodatečná informace č. 2

dodatečná informace č. 2


Přílohy
- dodatečné informace č. 2 ÚMTM - IT II.pdf (324.81 KB)