Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PřF UP - Zajištění komplexního servisu, údržby a oprav výtahů
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2018 30.05.2018 11:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí (2019 – 2020)
nadlimitní Zadáno 03.05.2018 03.05.2018 13:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí (2019 – 2020)
nadlimitní Zadáno 03.05.2018 03.05.2018 11:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh (plyn – maloodběr) 2019 - 2020
nadlimitní Zadáno 03.05.2018 03.05.2018 11:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr nad 630 MWh (plyn – velkoodběr) 2019 - 2020
nadlimitní Zadáno 03.05.2018 03.05.2018 11:00
RUP - Oprava balkonu v nádvoří Křížkovského 8
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2018 24.04.2018 10:00
Elektronický systém spisové služby pro UP v Olomouci
nadlimitní Zadáno 27.03.2018 28.05.2018 09:00
Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc - Holice
nadlimitní Zadáno 20.03.2018 11.06.2018 10:00
PdF – mobilní varhanní pozitiv
nadlimitní Zadáno 14.03.2018 25.04.2018 11:00
RCPTM – Kryogenní systém pro měření v magnetickém poli
nadlimitní Zadáno 06.03.2018 13.04.2018 10:00
Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci – Envelopě II.
nadlimitní Zadáno 20.02.2018 10.04.2018 10:00
PřF UP – přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice – technické podmínky, vč. inž. činnosti a autor. dozoru (nové služby)
nadlimitní Zadáno 29.01.2018 07.02.2018 12:00
Revize, kontroly, servis a opravy zařízení klimatizace, vzduchotechniky a požárně bezpečnostních zařízení na PřF UP v Olomouci
nadlimitní Zadáno 11.12.2017 18.01.2018 10:00
Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 a infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc - Holice – koordinátor BOZP
nadlimitní Zadáno 28.11.2017 28.03.2018 10:00
"Stavební opravy objektu Pevnosti Poznání", na budově 17. listopadu 939/7, Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.11.2017 22.11.2017 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016