UPOL – Centrum kinantropologického výzkumu FTK v Olomouci – Neředíně - vypracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru II.
Datum poslední změny 25.05.2015 07:34:14

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracování soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracování projektové dokumentace interiéru a výkon autorského dozoru.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace