Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a výkon inženýrské činnosti pro investiční akci:Aplikační centrum - BALUO v areálu Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci
Datum poslední změny 22.10.2012 15:16:44

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.
Výběrové řízení malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Tato veřejná zakázka se však neřídí podle tohoto zákona.
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a výkon související investiční činnosti pro investiční akci „Aplikační centrum - BALUO v areálu Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci“.
Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky je 950.000,- Kč bez DPH.Celková cena, za kterou byla uzavřena smlouva o dílo: 830.000,-Kč bez DPH.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace