CR Haná – odborný přesun hmotnostního analyzátoru a hmotnostního spektrometru včetně všech součástí
Datum poslední změny 29.01.2013 07:54:18

Podlimitní veřejná zakázka na služby
zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace