Kvalifikace přístrojů pro potřeby správné výrobní praxe III.
Datum poslední změny 04.11.2014 18:24:33

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zadavatel oslovil jediného vyzvaného dodavatele, který je jediným a výhradním střediskem pro autorizovaný servis a obdobné služby přístroje pro přípravu deionizované vody Milli-Q Reference System.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace