Veřejná zakázka: Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP a stavební úpravy objektu č. 47 PřF UP pro dětskou skupinu, Olomouc - Holice - projektové dokumentace, vč. související inž. činnosti a autor. dozoru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2686
Systémové číslo: P17V00000075
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-015286
Datum zahájení: 08.06.2017
Nabídku podat do: 17.07.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP a stavební úpravy objektu č. 47 PřF UP pro dětskou skupinu, Olomouc - Holice - projektové dokumentace, vč. související inž. činnosti a autor. dozoru
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je:
- vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- spolupráce Dodavatele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby,
- výkon autorského dozoru při realizaci stavby,
a to vše podle podmínek zadávací dokumentace pro „Modernizaci a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice“, budova a venkovní plochy areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, na adrese Šlechtitelů 241/27, Olomouc - Holice, parc. č. 1705/1, 1705/42, katastrální území Holice u Olomouce, obec Olomouc;

- vypracování konceptu architektonického řešení,
- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení,
- výkon inženýrské činnosti pro zajištění vydání pravomocného stavebního povolení a dalších rozhodnutí nutných pro provedení stavby,
- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- spolupráce projektanta při zadávacím řízení na zhotovitele stavby,
- výkon autorského dozoru při realizaci stavby,
a to vše podle podmínek zadávací dokumentace pro „Stavební úpravy objektu č. 47 PřF UP pro dětskou skupinu, Olomouc - Holice“, budova a venkovní plochy areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, na adrese Šlechtitelů 241/27, Olomouc - Holice, parc. č. 1705/1, 1705/42, katastrální území Holice u Olomouce, obec Olomouc.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky