Veřejná zakázka: Koordinátor BOZP pro objekt č. 47 a dětskou skupinu

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2885
Jedná se o část veřejné zakázky: Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 a infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc - Holice – koordinátor BOZP

Název a popis předmětu

  • Název: Koordinátor BOZP pro objekt č. 47 a dětskou skupinu

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění 1. části veřejné zakázky jsou činnosti uvedené v čl. 1 odst. 1.3 a 1.4 zadávací dokumentace pro Stavbu 1 „Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice“ a pro Stavbu 2 „Stavební úpravy objektu č. 47 PřF UP pro dětskou skupinu, Olomouc – Holice“.


Předpokládaná hodnota

  • 550 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky