Veřejná zakázka: Koordinátor BOZP pro objekt č. 53, skleník a energocentrum

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2886
Jedná se o část veřejné zakázky: Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 a infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc - Holice – koordinátor BOZP

Název a popis předmětu

  • Název: Koordinátor BOZP pro objekt č. 53, skleník a energocentrum

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění 2. části veřejné zakázky jsou činnosti uvedené v čl. 1 odst. 1.3 a 1.4 zadávací dokumentace pro Stavbu 3 „Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc – Holice“ a pro Stavbu 4 „Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci – Holici“.


Předpokládaná hodnota

  • 540 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky