Veřejná zakázka: PřF UP v Olomouci – areál Envelopa

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2954
Jedná se o část veřejné zakázky: Revize, kontroly, servis a opravy zařízení klimatizace, vzduchotechniky a požárně bezpečnostních zařízení na PřF UP v Olomouci

Název a popis předmětu

  • Název: PřF UP v Olomouci – areál Envelopa

Stručný popis předmětu:
V areálu Envelopa se nachází několik objektů Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, předmět veřejné zakázky bude plněn v objektech:
• 17. listopadu 939/7 – Pevnost poznání
• 17. listopadu 1192/12 – Envelopa
• 17. listopadu 1154/50a – Společná laboratoř optiky (SLO)

Revize, kontroly, servis a opravy zařízení klimatizace, vzduchotechniky a požárně bezpečnostních zařízení budou probíhat v jednotlivých budovách postupně v návaznosti na předložený harmonogram prováděných prací.


Předpokládaná hodnota

  • 6 630 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky