Veřejná zakázka: Revize, kontroly, servis a opravy zařízení klimatizace, vzduchotechniky a požárně bezpečnostních zařízení na PřF UP v Olomouci

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2883
Systémové číslo: P17V00000272
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-034987
Datum zahájení: 11.12.2017
Nabídku podat do: 18.01.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revize, kontroly, servis a opravy zařízení klimatizace, vzduchotechniky a požárně bezpečnostních zařízení na PřF UP v Olomouci
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou revize, kontroly, servis a opravy zařízení klimatizace, vzduchotechniky a požárních bezpečnostních zařízení v prostorech Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v souladu s obecně platnými normami za účelem udržení dobrého technického stavu všech zařízení, a to na dobu určitou do 31. 12. 2022.

Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen v souladu s § 35 Zákona na dvě samostatné části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části veřejné zakázky. Jednotlivé části veřejné zakázky jsou samostatně specifikovány v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 610 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy