Veřejná zakázka: PřF UP v Olomouci – areál Holice

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2955
Jedná se o část veřejné zakázky: Revize, kontroly, servis a opravy zařízení klimatizace, vzduchotechniky a požárně bezpečnostních zařízení na PřF UP v Olomouci

Název a popis předmětu

  • Název: PřF UP v Olomouci – areál Holice

Stručný popis předmětu:
V areálu Holice se nachází několik objektů Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, předmět veřejné zakázky bude plněn v objektech:
• objekt 47, objekt 49, objekt 51, objekt 53, objekt 54, objekt 78, objekt F2, objekt G, objekt H, skleník S1, skleník S2, energocentrum TR, energocentrum G2, podzemní fytotron.

Revize, kontroly, servis a opravy zařízení klimatizace, vzduchotechniky a požárně bezpečnostních zařízení budou probíhat v jednotlivých budovách postupně v návaznosti na předložený harmonogram prováděných prací.


Předpokládaná hodnota

  • 5 980 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky