Veřejná zakázka: UP Olomouc – upgrade a doplnění wifi IV. – PřF Envelopa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3603
Systémové číslo: P19V00000041
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-016489
Datum zahájení: 16.05.2019
Nabídku podat do: 26.06.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UP Olomouc – upgrade a doplnění wifi IV. – PřF Envelopa
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
a) dodávka, instalace a konfigurace bezdrátové sítě a zajištění pokrytí wifi na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci – objekt Envelopa, a to dle Technické specifikace, která je uvedena v příloze č. 5 zadávací dokumentace, včetně dodání do místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu a podpory;
b) dodávka veškerého instalačního materiálu, zahrnující zejména veškeré POE přepínače, optické i metalické propojovací kabely a moduly, ostatní instalační materiál;
c) instalace a konfigurace aktivních prvků vč. zajištění základní konfigurace pro napojení do sítě Univerzity Palackého v Olomouci, tj. úplné, funkční a bezvadné provedení všech souvisejících instalačních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení předmětu plnění a zajištění jeho provozuschopnosti; nabízené technické řešení musí být plně kompatibilní s počítačovou sítí na Univerzitě Palackého v Olomouci;
d) zpracování dokumentace skutečného provedení předmětu plnění a její předání Zadavateli ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD;
e) úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní instalaci v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů z místa plnění.

Předmět plnění zahrnuje taktéž poskytování záručního servisu a podpory, jak je specifikováno v příloze č. 4 a č. 5 zadávací dokumentace.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, technické podmínky a specifikace jsou obsaženy v Technických specifikacích, které tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace v rámci její přílohy č. 5.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.upol.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky