Veřejná zakázka: CMTF/UPOL – rekonstrukce podlah v objektu Univerzitní 22

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3684
Systémové číslo: P19V00000122
Datum zahájení: 28.05.2019
Nabídku podat do: 11.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: CMTF/UPOL – rekonstrukce podlah v objektu Univerzitní 22
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající v rekonstrukci podlah v místnostech 2.09, 2.10 a 4.13 v budově Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na adrese Univerzitní 22, 771 11 Olomouc, včetně demontáže stávajících podlah a instalaci nových vrstev včetně finální krytiny, to vše dle projektové dokumentace zpracované ječmen studio - MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek, Šubova 252/33, 779 00 Olomouc, IČO: 73951455 a výkazu výměr, uvedených v přílohách č. 4 a 5 této Výzvy.

Předmětem veřejné zakázky je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, a to podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZ malého rozsahu s uveřejněním v E-ZAK, s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 840 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky