Veřejná zakázka: Novostavba objektu F1 (Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice) - zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3708
Systémové číslo: P19V00000146
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-029290
Datum zahájení: 26.06.2019
Nabídku podat do: 17.07.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Novostavba objektu F1 (Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice) - zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je
- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP),
- výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného stavebního povolení a dalších rozhodnutí nutných pro provedení stavby,
- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- spolupráce Dodavatele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby,
- výkon autorského dozoru při realizaci stavby (předpokládaná lhůta výstavby 18 měsíců),
a to vše podle podmínek zadávací dokumentace, pro stavbu „Novostavba objektu F1 – Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice“ (Šlechtitelů 241/27, Olomouc-Holice, parc. č. 1723/2 a 1723/6 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.upol.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky